Disclaimer

We hopen dat de bezoekers van de site GISOD.NL de informatie op de site nuttig en informatief vinden. De informatie bevat geen juridisch, technisch of inhoudelijk advies en wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat voor de juistheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven.

De auteurs van GISOD.NL zijn niet aansprakelijk voor enige technische, redactionele, typografische of andere fout in de informatie die via deze website toegankelijk is. Zij zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina’s waar deze site links naar bevat.

De auteursrechten van alle materialen op deze website zijn eigendom van GISOD.NL. De informatie van deze website mag gedownload of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, mits er geen veranderingen aan enige van de pagina’s worden aangebracht en mits geen van de pagina’s wordt gebruikt in enig ander werk of in enige andere publicatie in welk medium dan ook. Geen van de pagina’s van de website van GISOD.NL mag gekopieerd of verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze disclaimer of heeft u twijfels kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op info@gisod.nl.