Datasets

Open Data biedt vele mogelijkheden om eigen gegevens te verrijken of te controleren.
Maar: er zijn vele verschillende bronnen met open data, op verschillend plaatsen en in vele verschillende technische formaten opgeslagen. Ook is de structuur en inhoud niet altijd direct duidelijk. Hierdoor kan niet direct van open data gebruik worden gemaakt. Veel tijd nodig om te bepalen wat waar in welk formaat en met welke actualiteit en kwaliteit beschikbaar is.

GISOD "ontsluit" open data: wij zorgen ervoor dat open data gemakkelijk bruikbaar wordt. U kunt direct aan de slag met het uitvoeren van eigen analyses, visualisaties e.d. en hoeft zich geen zorgen te maken over het verkrijgen en "begrijpen" van vele verschillende open data bronnen.
Om dit mogelijk te maken voeren wij o.a. het volgende uit met open data sets:

  • vanuit één plaats beschikbaar stellen, in diverse veel gebruikte formaten
  • opslaan in een geïntegreerde database zodat verbanden sneller gelegd kunnen worden
  • uitvoeren van diverse kwaliteits- en integriteitscontroles en daaruit voortkomende verbeteringen aanbrengen
  • zo duidelijk mogelijk beschrijven inhoud en onderlinge relaties open data op het niveau van de gebruikers met uitgebreide toelichtingen op gebruiksmogelijkheden en daadwerkelijke inhoud 
  • beschikbaar stellen van voorbeelden voor gebruik in open source GIS toepassingen qua selecties en visualisaties
  • zoveel mogelijk actueel houden van de gegevens.

Maar ook:

  • verschillende versies beschikbaar maken zodat trends zichtbaar te maken zijn
  • bieden van tools om de open data direct in de eigen informatievoorziening te gebruiken
  • verzorgen van trainingen in het gebruik van (geografische) open data en tools.